Registre Jul i Roskilde

JUL I ROSKLDE


3 registre over artikler og billedmateriale

"Jul i Roskilde" er en guldgrube af artikler og billeder helt tilbage fra 1925.

Det kan dog være noget af en udfordring at finde den årgang, hvor et bestemt emne er behandlet, og der er sikkert en hel del lokalhistorisk interesserede, der gennem tiderne har lavet egne oversigter for at kunne finde rundt i de mange årgange.


Her kan du finde hele fire registre, som velvilligt er stillet til rådighed for "Roskildes Udvikling" og som dermed er offentligt tilgængelige.


De er ajourførte frem til 2018, og vil sandsynligvis ikke blive først længere frem, da publikationen desværre har forladt sit oprindelige koncept med focus på lokalhistorien.


De fremtræder forskellige i layout og indhold, og det skal nævnes, at de oprindeligt er udarbejdet til privat brug uden tanke for, at de senere skulle blive tilgængelige for en større kreds, så der har i processen været mest fokus på de personlige krav til indholdet.


Tanken med at bringe alle tre registre er den, at de kan supplere hinanden. Hvad man søger forgæves efter i det ene register, kan man sandsynligvis finde i et af de øvrige


Det er kun de færreste beskåret at eje den komplette samling af "Jul i Roskilde" - så søgeprocessen kan jo meget vel ende med et besøg på Roskilde Bibliotek, hvor man til gengæld beredvilligt finder de ønskede årgange frem.
Tommy Hansen har stillet 2 registre til rådighed - det ene med små 1400 artikeloverskrifter - det andet med omkring 8.000 billederegistreringer fra artiklerne og  annoncerne.


Disse register er ordnet alfabetisk, men har også den almindelige søgemulighed


Tommy Hansen, som er klassisk uddannet og udøvende violinist, har beskæftiget sig indgående med bl.a. den lokale historie, og er forfatteren bag en række bog- og artikeludgivelser om historiske emner - og en ganske aktiv foredragsholder.

Tommy Hansen er ( 2020) bestyrelsesmedlem i den lokalhistoriske forening "Syd for banen"

Ib Meinert Jensen - statsautoriseret revisor - ( 1937-2021) med et mangeårigt virke i byen, hvilket gav en betydelig berøringsflade med lokalsamfundet - og en deraf følgende stor interesse for den lokale historie, hvor der ivrigt og systematisk blev fulgt op på emnerne, når lejligheden bød sig. 


Ib Meinert Jensen har stillet sin udgave af et register over artiklerne til rådighed - et register, som indeholder et betydeligt antal stikord fra artiklerne

Jakob Zeuner er uddannet akademiingeniør, bosiddende på Sankt Agnes siden 1976.


Jakob Zeuners brændende interesse for lokalhistorien har ført til bog- og artikeludgivelser m.v., og Jakob Zeuner kan derfor findes på siden om "Litteratur, medieklip m.v."


Dette register er ordnet alfabetisk, men har også den almindelige søgemulighed

Det er nærmest en halsløs gerning at forsøge at give en vejledning i hvordan man søger i registrene - det kommer bl.a. an på om man bruger en stationær PC - en bærbar - en tablet eller en telefon, hvortil kommer kombinationen med diverse styresystemer.


Til gengæld rummer de forskellige systemer altid et søgesystem, som ser ud til at være ret standardiseret.


f.eks. ser skærmbilledet sådan ud på en stationær PC med Google-crome og Windows 11 :Når det ønskede register træder frem på skærmen, aktiveres de tre prikker, der står bag adressefeltet, og det udløser en menu, der bl.a. giver mulighed for at vælge "find" eller måske "søg" - og når det valg er foretaget, kommer der et søgefelt, hvor det ønskede stikord indtastes. Derefter vil systemet dels fortælle at der er x antal "hits" - og markere det første resultat af søgningen, og man kan derefter søge op eller ned med piletasterne. I det konkrete tilfælde vil man hurtigt også nå til Lotte Fang og Arthur Fang, som tilsammen uden overdrivelse har været særdeles produktive med artikler til Jul i Roskilde


I andre styresystemer benytter man Ctrl+8 eller et ikon med en lup for at fremkalde søgefeltet - og i stedet for piletaster er der ofte mulighed for at vælge "næste" eller "forrige"