Sct. Gertruds Kilde

Sct. Gertruds Kilde

Foto Oluf Høst 2016

Sct. Gertruds Kilde ligger på Frederiksborgvej  lige over for Klostervang ved det indgangsparti, der her fører ind til Byparken.


Den har haft en noget omtumlet skæbne - men har på en måde levet sit eget liv og hen over tiden fået det omgivende samfund til at indrette sig på, at her ligger der altså en ret så sejlivet kilde, som ikke sådan lige lader sig tæmme.


Det nuværende udseende er fra 1986 - men kilden og den måde hvorpå kilden har været markeret er beskrevet så tidligt som 1756, hvor man oven i købet nævner at kilden ikke mere bliver vedligeholdt, så vi skal altså længere tilbage for at kende til den helt oprindelige historie - men den kender vi altså ikke.

I 1829 er kilden indhegnet og "påtegnet" hvilket formentlig betyder at der er sat en sten med navneinskription, men vi skal frem til tiden 1890/1903 før der bliver støbt en brønd, hvis udseende vi kender til i form af billeder. En ny udformning beskrives i 1931, hvor man igen måtte foretage ændringer i udformningen fordi Frederiksborgvej skulle udvides, og kilden lå uheldigt placeret i forhold til planerne. Vi har kun beskrivelser, men ingen billeder af kilden fra den periode.


I 1934 skulle det vise sig. at arbejdet i 1931 havde været forgæves, for en ny boring i Sct. Maria Hospitals have ramte lige ned i den hovedåre, der forsynede Sct. Gertruds Kilde med vand, og den sygnede hen og blev "begravet" og lukket, da den hurtigt blev fyldt med ildelugtende slam.


Men den stædige kilde fik nyt liv i 1974, hvor vandstanden i Roskildes undergrund begyndte at stige, hvilket gav mange besværligheder i de kommende år, så i perioden 1983/86 blev der arbejdet på at løse problemerne med det opstigende vand, og det nuværende udsende stod færdigt i 1986.

Nedenstående billedserie viser dels hvordan kilden og indgangspartiet ser ud i 2016 og hvordan det så ud før man begyndte arbejdet med at udgrave den gamle tildækning af kilden - et arbejde der gennemførtes i 1983/84. Projektet  må ha' foregået i flere tempi, for den nuværende udformning af brønden stod først færdig i 1986.


De ældre billeder er alle fra Lokalhistorisk arkiv og fra 1983/84. Man kan tydeligt se på et af billederne, at vandet piblede frem gennem brostensbelægningen, og vi kan konstatere, at selv den meget massive tildækning med cement m.v. ikke har forhindret kilden i at finde sine egne veje.

Foto KB  efterår.2016

Foto Lokalhistorisk Arkiv 1983

Foto Lokalhistorisk Arkiv og/eller Johannes Bruuns boghandel - iflg. Arthur Fang  antageligt 1908

Denne adgang til Sct. Gertruds Kilde, blev udformet som en granitbesat grotte og etableret i perioden fra 1890'erne og frem til 1903.


Grotten blev fjernet i 1931 i forbindelse med en udvidelse af Frederiksborgvej, og der blev etableret en ny adgang til kilden nogle meter tættere på Byparken. Vi har beskrivelser af denne brønd, men ingen kendte billeder, sandsynligvis fordi den allerede få år senere blev fjernet, lukket og cementeret grundet vandmangel.


Bemærk den indsatte sten med inskription, som sidder i toppen af granitbeklædningen. Denne sten er det eneste der blev tilbage af den tidligere brønd, og den sidder den dag i dag i brostensbelægningen omkring kilden.


Det kan ikke udelukkes, at denne sten er fra en endnu tidligere brønd - måske er det den sten, som Henrik Behrmann i 1832 omtaler, hvor han skriver at kilden er indhegnet og "påtegnet"

Vi har et andet billede af den samme grotte taget nogle år tidligere.

Måske snyder vinklen, men det kunne se ud til at der på tidspunktet ikke er nogen trappe ned til grottens bund.


Hvis det ikke er et synsbedrag, kan man forestille sig at trappen er tilføjet på et sent tidspunkt i den relativt lange periode, hvor man arbejdede på at etablere grotten/brønden.


I baggrunden ses tydeligt, at det er lang tid før arbejdet med at etablere Byparken er påbegyndt

Foto Lokalhistorisk Arkiv  - ukendt datering, men før 1908 og efter 1890'erne

I maj 2023 blev bogen "Kildernes By - Roskilde" med undertitlen "Kilder og kildekraft" udgivet. ( ISBN 978-87-972180-4-4)


Bogen sammenfatter og opdaterer fornemt hvad tidligere lokalhistorikere - ikke mindst Arthur Fang og hans datter Lotte Fang - har skrevet i forskellige publikationer om kilderne.

Møllerne, som blev skabt til at udnytte vandkraften, og deres betydning, har i væsentligt mindre omfang været beskrevet tidligere, men bogens forfattere råder nu bod på dette med en fyldig beskrivelse i en fin sammenhæng med beskrivelsen af kilderne.

Der er yderligere tilføjet afsnit om kildernes og møllernes betydning som inspiration for litteraturen og talrige malerier.


Bogen er det første synlige resultat af et større projekt, hvor Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Rotary Klub arbejder med bevaring og restaurering, dokumentation, revitalisering, adgang til rent drikkevand ved kilderne og endelig formidling af hele historien.


Bogens to forfattere er de lokalhistoriske skribenter fhv. lektor Gorm Bruun Hansen og cand.mag. og journalist Henrik Denman, som er en del af bestyrelsen for Historisk Samfund for Roskilde Amt, som dermed er en del af projektet f.s.v. angår denne bog.


Bogen er således 2023 udgaven af "Historisk Årbog for Roskilde Amt" 


I 2015/2016 optog Kanal Roskilde tre udsendelser, hvor Lotte Fang viste rundt til  byens kilder - herunder Sct. Gertruds Kilde.


Denne del af udsendelsen har en varighed af godt 10 minutter, og der fortælles bl.a. om den tid, hvor datidens pilgrimme valfartede forbi nordfra med kurs mod Den Hellige Margrethes Kiste i Vor Frue Kirke  og om de forretningsmæssige fordele for byen i den anledning  og dertil et par af Lottes festlige historier, som muligvis har et gran af sandhed i sig !!


Se udsendelsen her

Lotte Fang skrev i 1993 om "Kilder i Roskilde" - kildernes historie og om deres betydning for Roskilde. Dertil en righoldig beskrivelse af den inspiration, som kilderne har været til for flere kunstnere.


Bogen kan fortsat erhverves hos Palle Aagaard, Forlaget ROAS, Roskilde

Veddelev Bygade 65 - 4000 Roskilde - Mobil: 40 11 75 41.

   

Roskilde-egnens Turistforening har på sin hjemmeside ( www.roskildeturist.dk) forslag til ture rundt i Roskildes historiske lokaliteter og bl.a. en tur til de gamle kilder.


Også her har Lotte Fang øst af sin viden, og du kan finde "Kilde-turen" her som PDF-fil, lige til at udskrive og medbringe som guide

I sin bog "Roskilde" ( bind II) udgivet i 1970 omtaler Arthur Fang bl.a. Roskildes mange kilder.


Der er også relativ kort omtale af Sct. Gertruds Kilde, som du kan læse her

Foto KB 2016 - den originale inskriptionssten

Omkring 1908 har Johannes Bruun’s Boghandel udgivet et lille hæfte med billeder af nogle af Roskildes kilder og en kort beskrivelse af hver enkelt kilde.

Hæftets format er beskedne 14,5 x 8,5 cm, og er bortset fra for– og bagside i sort/hvidt tryk.

Billederne af kilderne er perforerede i den venstre side, så de har kunnet rives ud af heftet og fungere som postkort, idet de på bagsiden er påtrykt de fornødne informationer hertil.


Du kan se hæftet her