En rundtur til Roskildes kilder

En rundtur til Roskildes Kilder

Nedenfor ser du en samlet oversigt over Roskildes mest kendte kilder, og hvis du klikker på kildens navn, vil du se en beskrivelse af kildens historie.


Bemærk, at Højbrøndskilden og St. Blegdams Kilde har meget spændende historier, men ikke er specielt velegnede til et besøg - her er illustrationerne i sort/hvid for at vise, at de i praksis ikke eksisterer mere.


Det er ganske sandsynligt, at netop Roskilde kilder - og dermed nem adgang til rigeligt og godt ferskvand -  har været en væsentlig grund at til byen opstod netop her i bunden af fjorden.


Roskilde ligger på den yderste rand af det midtsjællandske højdeplateau, i hvis undergrund der er et kæmpe vandreservoir, og det øverste lag af vandet fra dette store "badekar" tæt på Roskilde løber mod nord/nordvest og  nærmest tvinges til at springe frem med større eller mindre kraft - bl.a. afhængigt af nedbørsmængden øst for Roskilde - på den relativt stejle skråning ned mod fjorden i området nord og vest for Domkirken.


Ingen har som Arthur Fang og senere hans datter Lotte Fang beskrevet og værnet om Roskildes kilder.


De har begge været yderst aktive i opgaven med at sikre kilderne og deres udløb i en stand, som kunne overlades til vore efterkommere med god samvittighed.


Lotte Fang skrev i 1993 om "Kilder i Roskilde" - kildernes historie og om deres betydning for Roskilde. Dertil en righoldig beskrivelse af den inspiration, som kilderne har været til for flere kunstnere.

Bogen kan fortsat erhverves hos Palle Aagaard,  Forlaget ROAS, Roskilde

Veddelev Bygade 65 - 4000 Roskilde -  Mobil: 40 11 75 41.

   

Roskilde-egnens Turistforening har på sin hjemmeside

(www.roskildeturist.dk) forslag til ture rundt i Roskildes historiske lokaliteter og bl.a. en tur til de gamle kilder.


Også her har Lotte Fang øst af sin viden, og du kan finde "Kilde-turen" her som PDF-fil, lige til at udskrive og medbringe som guide