Gader og stræder

Roskildes gader, stræder samt pladser og parker m.v.


fra A-K   og   fra L-Å

Bag navnene på Roskildes gader og stræder gemmer der sig altid en historie.


Ikke mindst lokalhistorikeren Lotte Fang har beskæftiget sig med emnet, og samlet op på ældre skrifter og tilføjet nye informationer, og til hver af de gader og stræder, som udgør indholdet af denne hjemmeside, er Lotte Fang's viden om navnenes oprindelse stillet til rådighed.


Muligheden for dynamisk at kunne opdatere på byens udvikling kan betyde, at der - med Lotte Fangs velsignelse - kommer tilføjelser eller justeringer i teksten, men i en meget lang fremtid vil Lotte Fangs originale tekster være den altoverskyggende del af indholdet.