Algade 58

Algade 58A og 58B

Foto KB 2017

Husnumrene på Algades sydside mellem Hestetorvet og Røde Port har fra tid til anden givet anledning til gode diskussioner og misforståelser, da dagens husnumre ikke passer med tidligere tiders.


Forklaringen er den ganske enkle, at da man i 1962 på Hestetorvet etablerede et større parkeringsanlæg i 2 plan med tilhørende forretninger i stueplan mod Algade, måtte man finde en løsning, så disse forretninger kunne få et gadenummer i Algade, og beslutningen blev den ganske enkle, at skyde 2 "nye" numre ind ved Hestetorvet, og så justere de næste i retning mod Røde port.


Da parkeringsanlægget på Hestetorvet blev revet ned og et nyt hus ud mod Algade blev bygget i 1995, overtog de nye forretninger gadenumrene, så der var altså intet behov for at tænke på nye ændringer.


Algade 58 hed altså før 1962 Algade 54 - mere præcist Algade 54 A og 54B, idet der i 1930 blev bygget en ny forretningsejendom i et plan øst for den oprindelige ejendom, hvorved er er opstået en portlignende adgang til et par bagvedliggende bygninger, som har været benyttet til beboelse, garage og baglokaler til de to forretninger.


Ejendommen 54A er ombygget flere gange, og formentlig midt i 1950'erne er ejendommens kvistetage ændret til en reel 2. etage - eller er det 1. sal når forretningen faktisk altid har været beskrevet som en kælderbutik ?


I 2017 er det blomsterhandleren "Acacia Blomsterkunst" der bor i "kælderetagen"i nr. 58A, og der er beboelse i den øvrige ejendom.

I den lille ejendom Algade 58B er der i 2017 en frisørsalon - fra 1930'erne var der en viktualiehandler, siden "Roskilde Smørrebrød", der flyttede til "Garvergården" i Algade 66.

Foto KB 2017

Foto Jacob Surland 2017

De små baggårde kan være idylliske - og et kig ind bag Algade 58 er ikke helt uden charme, men forfaldet ser ud til at ha' taget overhånd.

Her har der været beboelse på 1. sal, i hvert fald indtil lige omkring 1989/90, men tydeligvis og heldigvis ikke nu.


Foto Bennie Hansen


I perioden 1970 til 2006 var det ægteparret Kurt og Birgit Hansen der drev blomsterforretningen.


Fra 1970 til 1986 som indehavere af blomsterforretningen - og fra 1986 til 2006 også som ejere af ejendommen, og dermed også ejere af naboforretningen "Roskilde Smørrebrød"


Kurt V. Hansen blev i 1997 fuglekonge i fugleskydningsselskabet, og han fik kunstmaleren Jeppe Drews til på sin malede skive at forevige et udsnit af sin forretningsejendom, som den så ud på tidspunktet.

Handelsgartner Tage Nielsen erhvervede ejendommen i 1944 og havde udsalg af både grøntsager og blomster.


De fleste af blomsterne og grøntsagerne har han sikkert haft fra sit eget gartneri med drivhuse, som lå i Jernbanegade - præcis der hvor Føtex ligger i dag.  Også her var der et udsalg i en lille drivhuslignende bygning.


Tage Nielsens barnebarn Pia Lundø fortæller i 2017, at Tage Nielsen også ejede et større jordstykke der hvor parkeringspladsen på Sortebrødre Plads ligger i dag - og at der også her blev dyrket blomster.


Tage Nielsen lukkede salget af grøntsager  - udvidede arealet til salg af blomster, og byggede en "rigtig" sal på ejendommen i stedet for  kvistetagen, og det skete formentlig i 1950'erne og før 1958.


Foto stillet til rådighed af Tage Nielsens barnebarn Pia Lundø - omkring midt i 1950'erne

Fotoa stillet til rådighed af Tage Nielsens barnebarn Pia Lundø -i 1930'erne

På det tidligste billede fra 1930'erne ses handelsgartner Tage Nielsen bag sin bil - og det var hans første.


På det andet billede  - nok lidt senere -  ses stadig Tage Nielsen, nu på Stændertorvet (dengang Rådhustorvet) - og det er på pladsen lige foran Landbobanken. I baggrunden ses en af stenbænkene, og lige bagved den vej, som i den tid krydsede torvet.


Man får den tanke, at kassen til varerne er flyttet fra den ældre bil til den nye - eller i hvert fald er designet gentaget.


Roskilde Kommunes byggesagsarkiv

Den lille ejendom, hvor der nu (2018) er frisørsalon, er opført i 1921.


Hvad butikken umiddelbart skulle benyttes til vides ikke, men vi ved at der senere kom en viktualiehandler - og den kan meget vel ha' været der fra starten.   Ejeren var hestehandler Jakobsen, som 3 år før havde indrettet en vognport i bagbygningen til en hestestald.


Da naboen - den senere så kendte ejer af rutebilselskabet m.m. A.P.Hansen - i 1930'erne købte en ny bus, så skulle den naturligvis fotograferes foran "privaten" - og lidt tilfældigt fik vi dermed også et billede af lejeren i nr. 54B. på det tidspunkt:  viktualiehandler N.Brixen


Foto udlånt af Søren Birkelund Hansen

Foto Lokalhistorisk Arkiv - omkring 1911

Ejendommen, som den formentlig har set ud fra 1880 -et par lejemål, som i folketællingerne beskrives som kælderlejemål- og yderligere en etage samt en kvistetage. Der har været beboelse i alle lejemål.


På billedet er der to kælderbutikker, men lejemålet i kælderen til højre er dog  jfr. folketællingerne startet som alm. beboelseslejemål, og er formentlig omkring år 1900 ombygget til også at indeholde en høkerbutik.


I venstre side er der et bageriudsalg fra (sandsynligvis ifølge teksten på det lidt utydelige skilt)  bagermester W. Herbst, som havde bageri i Skomagergade 8 - der var ikke bageri i ejendommen Algade 54.
Det var den samme brødhandlerske, Agnethe Lichtenstein, helt tilbage fra folketællingen i 1890 til 1911. Der var bageriudsalg i hvert fald frem til 1930.


I højre side N.Buhls Viktualie & Grøntforretning.

Buhl optræder først i folketællingen i 1911, hvorfor billedet må være derefter.