Algade 43

Algade 43

(denne side er under opbygning)


Denne adresse er endnu ikke beskrevet, men diverse materiale er samlet til fortsat bearbejdning.

Da man i 1975 gravede ud til ny gadebelægning og rørføring i Algade, stødte man ud for nr. 43 på nogle mur- og fundamentrester m.v., og Roskilde Museum var på pletten.


Det skulle vise sig at være intet mindre en danmarks ældste bevarede del af et teglstenshus fra omkring år 1300, formentlig tidligere og altså fra 1200'tallet.


Det er resterne af en del af facaden mod Algade, der blev fundet - resten af huset i nordlig retning er formentlig forsvundet i forbindelse med tidligere tiders bebyggelser.


Udgravningen og dens resultater er bl.a. beskrevet af Hanne Dahlerup Koch i "Bygningsarkæologiske studier 1997", som du kan læse her


Efter endt udgravning blev fundet  dækket til, og i dag kan man i fortovet se en markering af beliggenheden ved dels en lille plade med inskription - dels ved en markering med mørke sten i fortovets lidt lysere belægning.


Foto Roskilde Museum 1975

Foto KB 2015